🎂🎉พิธีวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมครบรอบ 10 ปี
26 / Jun / 2022 Office of the Secretary
📌กำหนดการ

เวลา 9.00 น. – ลงทะเบียน ต้อนรับผู้บริหาร และผู้มาร่วมงาน ณ อาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 

เวลา 9.30 น. – ศ.เกียรติคุณ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 

เวลา 9.45 น. – คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน

เวลา 9.59 น. – ท่านประธานในพิธีกดปุ่มเปิดผ้าแพรคลุมป้าย และถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกัน 2 ชุด

เวลา 10.30 น. – พิธีสงฆ์ ณ ห้องเรียนชั้น 4

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน

👉 Download กำหนดการ Click

Share