📢ขอเชิญนิสิตปี 4 เข้าร่วม🎓พิธีปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
18 / Feb / 2022 Office of the Secretary
รายละเอียด

ขอเชิญนิสิตปี 4 เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2565

🕛12.30 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

Link : เข้าร่วมพิธี
Share