🎓กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
25 / Feb / 2022 Office of the Secretary
กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

06.30-07.00 : ตรวจ ATK ลานฝั่งตรงข้าม ศร.1 (บัณฑิตนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกคน)
07.00-10.00 : บัณฑิตภ่ายภาพตามอัธยาศัย
10.15 : กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมประจำคณะเดินทางไป ศร.3
10.30-11.30 : รับประทานอาหารกลางวันและเตรียมตั้งบัณฑิต ห้อง 303 ชั้น 3
11.30 : คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมถึงศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 303 ชั้น 3

12.00 : เคลื่อนขบวนบัณฑิตจากศูนย์เรียนรวม 3

13.00-16.00 : รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารจักรพันธ์ฯ

 

Share