🎓กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญบัตร ปีการศึกษา 2563
25 / Feb / 2022 Office of the Secretary
กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

09.00-09.30 : ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม
09.30-10.30 : ฝีกซ้อมรับปริญญา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม
10.30-11.00 : เดินแถวไปที่โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อถ่ายภาพหมู่ (รอยืนยัน) ที่สนามบาสฯ โรงเรียนสาธิตฯ
11.00-11.30 : ถ่ายภาพหมู่ (รอยืนยัน) ที่สนามบาสฯ โรงเรียนสาธิตฯ
12.00-13.00 : รับประทานอาหารกลางวันและเตรียมตั้งแถวบัณฑิต ที่ห้อง 201-202 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรวม 3
13.30 : เคลื่อนขบวนบัณฑิตจากศูนย์เรียนรวม 3
14.00-19.30 : ฝึกซ้อมรับปริญญา ณ อาคารจักรพันธ์ฯ

Share