🌏คณะสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัคร TCAS3 รอบ Admission- 🧪🌿จำนวน 2 หลักสูตรทั้ง 2 วิทยาเขต
12 / May / 2022 Office of the Secretary
รายละเอียด

📣📣 TCAS 3 รอบ Admission 🌏🧪คณะสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครนิสิต 2 หลักสูตร (มก.บางเขน และ กพส.) 🗓 2-12 พ.ค. นี้!!

👉🌳คณะสิ่งแวดล้อม มก. บางเขน
🔹 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) รับ 40 ที่นั่ง
🔹 วท.บ.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รับ 110 ที่นั่ง

👉🌸คณะสิ่งแวดล้อม มก. กำแพงแสน
🔹 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) รับ 60 ที่นั่ง
🔹 วท.บ.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รับ 60 ที่นั่ง

👉 สมัครผ่าน https://www.mytcas.com/

ปฏิธิน
  • 2 – 12 พ.ค. 65  รับสมัครผ่านเว็บไซด์ของ ทปอ. https://www.mytcas.com/
  • 18 พ.ค. 65 ประกาศผลคัดเลือก (ครั้งที่ 1)
  • 18 – 19 พ.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com (ครั้งที่ 1)
  • 24 พ.ค. 65  ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) โดยระบบยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ
  • ภายใน 28 พ.ค. 65 ส่งผลการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ให้ ทปอ.
  • 2 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS3
Share