🎓กำหนดการวันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
23 / Sep / 2022 Office of the Secretary
กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย (ช่วงเช้า) และซ้อมใหญ่ (ช่วงบ่าย)

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

07.00 – 07.30 ลงทะเบียนและรับอาหารเช้า ณ อาคารจักรพันธ์ฯ แต่งกาย: ชุดพิธีการ
07.30 – 09.15 ฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ณ อาคารจักรพันธ์ฯ แต่งกาย: ชุดพิธีการ
09.30 – 12.00 บัณฑิตแต่งชุดครุย และถ่ายภาพตามอัธยาศัย ณ คณะสิ่งแวดล้อม
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ คณะสิ่งแวดล้อม
13.30 บัณฑิตพร้อมกันที่ศูนย์เรียนรวม 3 (เพื่อเตรียมซ้อมใหญ่) ห้อง 205 ศูนย์เรียนรวม 3
14.30 บัณฑิตเตรียมพร้อมตั้งแถว ห้อง 205 ศูนย์เรียนรวม 3
15.00 บัณฑิตเดินแถวสู่อาคารจักรพันธ์ฯ ณ ศูนย์เรียนรวม 3
15.00 – 19.00 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

06.30 – 07.00 ตรวจ ATK โดยมหาวิทยาลัย ลานฝั่งตรงข้าม ณ ศูนย์เรียนรวม 1 (บัณฑิตนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกคน)
07.00 – 09.00 บัณฑิตถ่ายภาพตามอัธยาศัย ภายในมหาวิทยาลัย
09.30 บัณฑิตพร้อมกันที่ลานหน้าคณะเกษตร เช็คชื่อ ลานหน้าคณะเกษตร
09.45 บัณฑิตตั้งแถวเตรียมถ่ายภาพหมู่ ลานหน้าคณะเกษตร
10.00 ถ่ายภาพหมู่ที่ลานหน้าคณะเกษตร
10.15   บัณฑิตพร้อมกันที่ศูนย์เรียนรวม 3 และรับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้อง 205 ศูนย์เรียนรวม 3
11.30 บัณฑิตเตรียมพร้อมตั้งแถว ณ ศูนย์เรียนรวม 3
12.00 บัณฑิตเดินแถวสู่อาคารจักรพันธ์ฯ
14.00-17.00 รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารจักรพันธ์ฯ

มาตราการป้องกันโรคโควิด
ก่อนวันซ้อมย่อย (พุธที่ 5 ตุลาคม) ให้บัณฑิตส่งผลตรวจ ATK เข้าระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย โดยผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง
วันรับพระราชทานฯ บัณฑิตเข้ารับการตรวจ ATK โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณลานตรงข้าม ศูนย์เรียนรวม 1 เวลา 06.30-07.00 น

Share