🌏การประชุมวิชาการครั้งที่ 60 “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”
07 / Feb / 2022 Office of the Secretary
รายละเอียด

🌏ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ/เสวนาพิเศษ/สัมมนาพิเศษ/บรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” (Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability) ผ่าน CiscoWebex

🎯 ลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 โดยเลือกวันที่จะเข้าฟัง และ Session ที่จะเข้าฟัง ได้ที่ https://webex.com หรือ https://ku-edu.webex.com หาคำว่า Join Meeting และใส่หมายเลข Meeting Number เพื่อ register ตามวันที่ต้องการเข้าฟัง

📍21 ก.พ. 65 Breakout Session 1-3 [Meeting Number 2516 479 7564]

📍22 ก.พ. 65 Breakout Session 1-3 [Meeting Number 2511 605 8851]

📍22 ก.พ. 65 Breakout Session 4-6 [Meeting Number 2514 252 0132]

📍23 ก.พ. 65 Breakout Session 1-4 [Meeting Number 2512 063 0098]

วัน – เวลา

🗓 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

Share