ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
28 / Dec / 2021 Office of the Secretary

📌 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 

• ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลด

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลด

• ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 300,000 BTU พร้อมเปลี่ยนอะไหร่ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด

• ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลด

• ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอากาศและน้ำ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด

• ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแบบอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด

• ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดชั่งน้ำหนักตัวอย่าง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด

• ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด ดาวน์โหลด

• ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 30 ตัว ดาวน์โหลด

📌 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 

Share