คณะสิ่งแวดล้อม
ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สัญลักษณ์
  1. ลูกโลก : การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

  2. รูปทรงกลมและเส้นโค้ง : การเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้
    และงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัยและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

  3. ภาพคนรวมกับไบไม้ : บัญฑิตมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
    และมีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม