ตรวจสอบสภาพอากาศ
วันที่ 31 ม.ค. 2566
เวลา 14:45 น.
รายงานคุณภาพอากาศ
PM2.5
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
49
ระดับ: ปานกลาง
PM10
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
83
ระดับ: ปานกลาง
PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. (µg/m3)
63
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าปัจจุบัน (ppb)
42
ระดับ: ดี
KU TOWER
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์