ตรวจสอบสภาพอากาศ
วันที่ 26 ก.พ. 2567
เวลา 05:55 น.
รายงานคุณภาพอากาศ
PM2.5
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
14
ระดับ: ดีมาก
PM10
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
22
ระดับ: ดีมาก
PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. (µg/m3)
18
ระดับ: ดี
ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าปัจจุบัน (ppb)
19
ระดับ: ดีมาก
KU TOWER
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์