ติดต่อเรา
ติดต่อคณะ

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(วิทยาเขตบางเขน)

ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-579-3877, 02-579-3878

ภาควิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทร 02-579-3877

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โทร 02-579-3878


คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(วิทยาเขตกำแพงแสน)

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140