การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 ในหัวข้อเรื่อง “Carbon Footprint, Carbon Neutrality in Action”
15 / มี.ค. / 2566

📌 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 (09.00-12.00 น.)
👉 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศในเวทีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61 ภายใต้ธีมงาน “เกษตรศาสตร์เพื่อมวลชน: พัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน” “KASETSART for All: Expanding Knowledge of the Land towards Sustainable well-being”
✳️ ประกาศสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อนของประเทศ ”KU Goes Green and Carbon Neutrality”
✳️ ร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) ของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG: Sustainable Development Goals)
✳️ โดยต่อยอดจากมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างเป็นรูปธรรม 🔥 ภายในปี ค.ศ. 2035 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
พร้อมทั้ง การบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้
❇️ นโยบายและเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศไทย
โดย ผอ. TGO
❇️ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization) และการดำเนินงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามมาตรฐานสากล
โดย ผอ. VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม KU
✳️ การประเมินคาร์บอนเครดิต(Carbon Credit) ของโครงการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (T-VER Forest and Green Areas)
โดย รอง ผอ. ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ KU


.

แชร์