การประชุม 2023 Society of Wetland Scientists-Asia Chapter
04 / ก.ย. / 2566

  • 🔸รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะ Chair of Steering Committee ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำโขง (The Mekong Wetland University Network (MWUN)) ในการประชุม 2023 Society of Wetland Scientists-Asia Chapter
  • 🗓เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และนำเสนอข้อมูลของเครือข่ายฯ ในที่ประชุม ในหัวข้อ “The Mekong Wetland University Network (MWUN) for Wetland Research and Training in the Mekong Region” รวมถึงสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ณ เมือง Suncheon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำโขง (MWUN) มีสมาชิกจำนวน 26 มหาวิทยาลัย จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย จีน และ ไทย 🇱🇦🇻🇳🇰🇭🇲🇲🇲🇾🇨🇳🇹🇭
  • 🎉รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ ยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการ 2023 Society of Wetland Scientists – Asia Chapter and Korean Wetlands Society International Joint Conference ในระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม โดยนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Eutrophication and detection of microcystin leading to shallow pond restoration using chemical treatment in Thailand” และได้ศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ Suncheon Bay ซึ่งเป็นพื้นที่ Ramsar site 🇰🇷
แชร์