คณะสิ่งเเวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ
01 / มี.ค. / 2567

🎉🎊คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ
เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
“นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย”👏👏

แชร์