คณะสิ่งเเวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ ภาควิชาเทคโนฯ เข้ารับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่นจากโครงการ “KU Reinventing”
23 / ส.ค. / 2566

🗓วันที่ 22 สิงหาคม 2566
รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ จากภาควิชาเทคโนฯ เข้ารับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่นจากโครงการ KU Reinventing กับ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร และ รศ.ดร.ชนัตถ์ ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อความสำเร็จ รศ.ดร.ชนัตถ์ ให้คำแนะนำกับนักวิจัยรุ่นใหม่ว่าให้คิดนอกกรอบ หาความร่วมมือตลอดเวลา และอย่าคิดเพียงแค่จะปิดโครงการให้สำเร็จเท่านั้น แต่ต้องมีการต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลผลิตจากโครงการนี้ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับระดับ Q1 ในจำนวนนี้มีงานวิจัยในระดับ Tier 1 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ชนัตถ์ ได้มีการหาความร่วมมือกับศาสตราจารย์จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และไต้หวัน เพิ่มเติมเพื่อหาความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป เช่น การส่งนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาไปแลกเปลี่ยน ที่ประเทศไต้หวันเป็นระยะเวลา 6 เดือน การเขียนขอทุนต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ ฯลฯ 👏👏👏

สามารถรับชมวีดีโอได้ทาง Nontri live
https://www.youtube.com/watch?v=rB9Gy4DJFxY

แชร์