คณะสิ่งเเวดล้อม ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์
06 / ธ.ค. / 2566

🎉🎉คณะสิ่งเเวดล้อม ยินดีต้อนรับ
อาจารย์ ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์ (อาจารย์ซี)

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

แชร์