คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02 / เม.ย. / 2567

🗓 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 10.00 น.
คณะสิ่งเเวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี นำโดย รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์