คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
12 / ธ.ค. / 2566

🎉🎉คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศผลงานดีเด่น 🏆
ในโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “ Good Health & Society Friendly Environment ”
ชื่อผลงาน “โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยการแยกขยะในโรงเรียน : สิ่งแวดล้อมศึกษาและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน”
รายชื่อตัวแทนนิสิตส่งผลงานเข้าประกวด
1.จิราพร ชูศักดิ์ชัยรัตน์ (ภาควิชาเทคโนโลยีเเละการจัดการสิ่งเเวดล้อม)
2.เบญจวรรณ เจริญขาว (ภาควิชาเทคโนโลยีเเละการจัดการสิ่งเเวดล้อม)
3.อภิชญา นนทมาตย์ (ภาควิชาเทคโนโลยีเเละการจัดการสิ่งเเวดล้อม)

แชร์