คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
12 / ธ.ค. / 2566

🎉🎉คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศผลงานดีเด่น 🏆
ในโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “ Good Health & Society Friendly Environment ”
ชื่อผลงาน
“โครงการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก”
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และ คณะสิ่งเเวดล้อม

แชร์