คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงเเสน
20 / ธ.ค. / 2566

คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงเเสน
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศผลงานดีเด่น ในโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ Good Health & Society Friendly Environment ”
ชื่อผลงาน “โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยการแยกขยะในโรงเรียน : สิ่งแวดล้อมศึกษาและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน”
และเข้ารับโล่รางวัล และเงินรางวัล ในงานรางวัลคุณภาพ การจัดการความรู้ และผลงานด้านความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

แชร์