คณะสิ่งแวดล้อม “ร่วมส่งความสุข” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567
28 / ธ.ค. / 2566

✨🎉รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม นำคณะทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึก และสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ 🥰😍

แชร์