คณาจารย์คณะสิ่งเเวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop ผ่านหลักสูตรของ SEAC
20 / ธ.ค. / 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.-17.00 น. คณะสิ่งแวดล้อม โดยรศ.ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร และผศ.ดร.ภาคภูมิ ชูมณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop ผ่านหลักสูตรของ SEAC จัดโดย Research University Network Thailand ณ ห้องไพร์ซ ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร

แชร์