งานวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทีมวิจัยนานาชาติชี้ประชากรสัตว์ป่าบางชนิดกำลังเพิ่มจำนวนอย่างมากทั่วภูมิภาคอาเซียนและมีแนวโน้มส่งกระทบต่อระบบนิเวศ ตลอดจนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดครั้งใหม่
04 / ก.ค. / 2566

  ผลงานวิจัยล่าสุดของอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมค้นพบว่า “การเพิ่มขึ้นของประชากรของชนิดพันธุ์สัตว์ท้องถิ่นที่มากเกินไปกำลังคุกคามมนุษย์และธรรมชาติ” 
งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างมากของประชากรหมูป่าและลิงทั่วภูมิภาคอาเซียน อันเป็นผลมาจากมนุษย์บุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้กำลังสร้างความเสียหายกับห่วงโซ่อาหารในระบบนิวเวศ 
รวมทั้งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่มีสัตว์เป็นพาหะ 
  ผลงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Biological Reviews ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร. วิรงค์ จันทร กับทีมนักวิจัยนานาชาติจากประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ จีน และมาเลเซีย

แชร์