งานแถลงข่าว CIRCULAR MARKCIRCULAR ECONOMY IN ACTION
10 / พ.ค. / 2565

งานแถลงข่าว CIRCULAR MARKCIRCULAR ECONOMY IN ACTION

วันที่ 6 พ.ค. 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุขโกศล กรุงเทพฯ

✳️ VGREEN, KU จับมือ TEI พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในการพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” เป็น 🔸ครั้งแรกในโลก โดยมี บพข. เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยหลัก และกลุ่ม PPP Plastic ร่วมสนับสนุนทุนบางส่วน .

❇️ 30 บริษัทผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน 376 ผลิตภัณฑ์แรก ได้รับการรับรอง CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย.

💚 ผลิตภัณฑ์ติดฉลาก CIRCULAR MARK ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคสายกรีนที่กำลังมองหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บ่งชี้ว่า
✅ เป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
🔷 มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงการหมุนเวียนของวัสดุ
🔷 มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
🔷 มีระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน
🔷 มีคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด
🔷 มีคำแนะนำในการคัดแยกขยะ ตลอดจนรวบรวมของเสีย เพื่อนำกลับมาหมุนเวียน.

🛒 ช่วยสนับสนุนการหมุนเวียนวัสดุ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซส่วนกระจก รวมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ตลอดจน ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลในการจัดการขยะ นอกจากนี้ การนำขยะไปฝังกลบที่ทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเอาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่ม .

🏭 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้สามารถใช้ ใบรับรอง CIRCULAR MARK ในการทำการตลาด สร้างยอดขายจากนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การส่งออกไปต่างประเทศที่ต่างขานรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน.

🤝 สมอ. และ กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบรับรอง CIRCULAR MARK เป็นมาตรฐานระดับชาติต่อไป (🔥คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ.

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 🔎 บริการตรวจสอบรับรอง CIRCULAR MARK ได้ที่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย info@tei.or.th หรือ 0-2503-3333.
#CircularMark#CircularEconomyInAction#VgreenKU#TEI#MoI#FTI#PPPplastic#PMUC

แชร์