พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
22 / ส.ค. / 2566

🗓เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
🤝ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมี รศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว

🔸โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานภายในบริษัทหรือนิสิตนักศึกษาและคณะอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัยตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงานของบริษัท พร้อมทั้งประเมินผลและติดตามคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัย เละร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตของคณะสิ่งแวดล้อม ในการเข้าร่วมฝึกงาน
ณ ห้อง Auditorium 401/402 ตึก A ชั้น 4 อาคาร Siri Campus

แชร์