พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม มก. กพส. ปีการศึกษา 2566
10 / ก.ค. / 2566

 

🗓วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
💐พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม มก.กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2566
👩‍👩‍👧‍👧 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม กพส. ได้แสดงความเคารพเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์พร้อมรับฟังโอวาทจากคณบดีและคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม
🌺โดยภายในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมมอบพานและพวงมาลัยไหว้ครูแก่คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมของนิสิตแต่ละชั้นปี และในช่วงท้าย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต

แชร์