ม.เกษตรฯ ร่วมมือกับ เชลล์ฮัทฯ และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “Shelldon Circularity ชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”
21 / ส.ค. / 2566

🗓เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
👉มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ เชลล์ฮัทฯ และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “Shelldon Circularity ชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ร่วมกับ ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ CEO & Founder บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สำหรับพิธีลงนามนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คุณภรณ์สินี เฉลิมรัฐวงศ์ กรรมการ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด, รศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณวารุณี พุทธชาด จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ คุณเอกศิษฐ์ เฉลิมรัฐวงศ์ จากบริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามและเป็นพยานในพิธี ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน

“เชลล์ดอน” เป็นแอนิเมชั่นฝีมือคนไทย ที่สร้างโดย ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ CEO & Founder บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทย และได้รับการจัดฉายทางช่อง NBC ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกว่า 180 ประเทศทั่วโลก พร้อมถูกแปลไปกว่า 35 ภาษา ด้วยตัวละครที่น่ารัก เนื้อเรื่องที่สนุกสนาน พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และยังคงอยู่ในใจผู้ชมมาตลอด 14 ปี พร้อมกับการได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นทูตสิ่งแวดล้อมที่ยังคงส่งต่อความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาจนถึงปัจจุบัน

โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุดความรู้ที่จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการให้กับสังคม ซึ่งตัวเนื้อหาในชุดความรู้ต่างๆ นั้นจะถูกออกแบบมาให้ง่ายที่ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถที่จะใช้อ้างอิง หรือใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงได้ นอกจากนี้ภายใต้ความร่วมยังมีการพัฒนาโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาต่างๆ ที่จะนำเอาชุดความรู้ไปขยายผลเพื่อให้เกิดการทดลองนำไปปฏิบัติจริง

ด้าน ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ CEO & Founder บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “เมื่อ 4-5 ปีก่อน ขยะทะเล (Marine Debris) กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกพูดถึงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ง Shelldon เองก็ได้มีแนวทาง 3 ประการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ นั่นคือ 1.การสร้างจิตสำนักด้านการอนุรักษ์ 2.การนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ และ 3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทุกคนบนโลกกำลังเผชิญ ซึ่งโน้ตได้กล่าวว่า  “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในโลกนั้น ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ การจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะภาคประชนที่จะเป็นหนึ่งในกำลังหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการนี้ผ่านการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การแยกขยะและทิ้งขยะด้วยความรับผิดชอบ

ซึ่งการลงนามดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางทะเล พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องไปกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  ให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ลิงค์สำหรับการรับชม : https://www.youtube.com/watch?v=b_kfwGnMKJE
#Mdailyพื้นที่แห่งการสื่อสาร

แชร์