วัคซีนเป็นเพียงมาตรการเสริม”อย่าเพิ่งหย่อนการ์ด”
19 / มิ.ย. / 2564

แม้ได้รับวัคซีนครบแล้ว ก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมืออย่างต่อเนื่อง

เหตุผลที่ผู้ได้รับวัคซีนยังคงต้องระมัดระวังตัว

1. วัคซีนไม่สามารถ ป้องกัน  covid-19 ได้ 100%
วัคซีนสามารถป้องกันการเสียชีวิต อาการป่วยหนัก
ส่วนอัตราป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่หาผู้อื่นยังต้องติดตามดูข้อมูลหลังจากมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
2. การฉีดวัคซีนต้องใช้เวลา
ในการฉีดให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ จึงเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สามารถลดการ์ดลงได้บ้าง
3. ธรรมชาติของโรค COVID-19
แพร่ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่เราไปพบติดเชื้อโควิดหรือไม่

หากได้รับวัคซีนแล้ว แต่พบว่าตนเองใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามหลักการเดิม คือ

1.ประเมินความเสี่ยง ว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือเสี่ยงต่ำ
2. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขอให้กักตัวเอง 14 วัน และหากพบว่ามีอาการให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ
3. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดในระยะ 2 เมตร พูดคุยกันเกิน 5 นาที ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีอาการป่วยหรือไม่

ด้วยความห่วงใย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : กรมควบคุมโรค
เผยแพร่วันที่ : 19/6/64

แชร์