วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี
11 / มี.ค. / 2567

🗓 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567
🔹 รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะสิ่งเเวดล้อม
เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
“เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี
ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์