วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50
08 / มี.ค. / 2567

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากร คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50
โดย ผศ.ดร. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์