อ. ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรอบโครงก่อสร้างทางวิ่งสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
08 / ส.ค. / 2565
อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา จากคณะสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เข้าร่วมเวที(ง.) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยอยู่รอบโครงก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง วันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2565 ณ เวทีโรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอน สปา และเวทีเทศบาลเมืองสำนักท้อน จ.ระยอง
แชร์