โครงการจัดตั้งสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์
18 / มี.ค. / 2567

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น.

🧑🏻‍🦱👩🏻คณะสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมโครงการจัดตั้งสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการต้อนรับ พร้อมเสวนา “ทิศทางสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์” และมีการเสนอชื่อนายกสมาคม และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ตึก EV1 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

แชร์