โครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี ปีกาารศึกษา 2566
13 / มี.ค. / 2567

🌎🌱WE ARE ENVIRONMENT เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
😍ว่าที่บัณฑิต คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
โดยรศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ของภาควิชา
กล่าวให้โอวาทและอวยพร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 พร้อมวิทยากรโดย ผศ.ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ต้องมั่นแบบไหน ถึงจะถูกใจองค์กร”
และมอบของที่ระลึกขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะ แล้วกลับมาพบกันอีกครั้ง
ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อีกไม่นานเกินรอค่ะ ^ ^

#ปัจฉิมนิเทศ66#EnviKU#คณะสิ่งเเวดล้อม

แชร์