“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งเเวดล้อม” ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
12 / ม.ค. / 2567

🔸 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม 🌳🌿โดยเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่าแก่กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและทราบถึงความสำคัญของเส้นทางนักจัดการสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง จำนวน 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ

#ENVI#เด็กสิ่งเเวดล้อม

แชร์