โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
07 / ก.พ. / 2567

🗓 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567
🌎นิสิตคณะสิ่งเเวดล้อม วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงเเสน ชั้นปีที่ 4🌳💦
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะเวลา 3 วัน

👉เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

#Envi#คณะสิ่งเเวดล้อม#เด็กสิ่งเเวดล้อม

แชร์