🌏 คณะสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
11 / ส.ค. / 2565

🗓 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
🌏คณะสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ. ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร พร้อมด้วย ดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์ และนิสิตในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำนวน 16 คน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางด้านภัยพิบัติ การจัดการน้ำแบบองค์รวม และการจัดการเกษตรและอาหาร ทั้งนี้ GISTDA ได้มีการนำเสนอภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการ THEOS-2 และการให้บริการ Application & Solution ทั้งในด้านภัยพิบัติ การจัดการน้ำแบบองค์รวม และการจัดการเกษตรและอาหารเพื่อการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การต่อยอดและพัฒนาการวิจัยสู่การปฏิบัติจริงในอนาคต ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 GISTDA ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี แจ้งวัฒนะ กทม.

ที่มา : fb page GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgistda%2Fposts%2Fpfbid024fdHkBQhzmpq6XBKw3VMArf2PHXGZXmqjUXbTj6Vsn7MMv4P7dnof8XxtuQiVDTsl&show_text=true&width=500

แชร์