🌿นิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
21 / ก.ค. / 2565

🗓 วันที่ 9-10 ก.ค. 65
🌏 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 🌳💦 เข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในพื้นที่จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักสิ่งแวดล้อมเต็มตัว

แชร์