🎉👏”ขอเเสดงความยินดี” นิสิตและนักวิทยาศาสตร์คณะสิ่งเเวดล้อม คว้ารางวัลนำเสนอปากเปล่ายอดเยี่ยม และรางวัลนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากงานประชุมวิชาการ EQC3 2023″
08 / พ.ค. / 2566

🏅🎉🎉คณะสิ่งเเวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิลัดดา พัฒนาธีรเดช (อิงอิง – นิสิตปริญญาเอกภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ นางมธุรา อ่างแก้ว (พี่พู่กัน – นักวิทยาศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม) คว้ารางวัลนำเสนอปากเปล่ายอดเยี่ยม และรางวัลนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากงานประชุมวิชาการ EQC3 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation ณ เมืองไทจง และเมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน (วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566)

👉พี่อิงอิง >> จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาฯ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ นำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าเรื่อง Using heterogeneous catalytic ozonation for removing paraben-contaminated water

👉พี่พู่กัน >> จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม โดยได้ไปนำเสนองานวิจัยหลังปริญญาโท เรื่อง Effects of treated water from Cu0.5Mn0.5Fe2O4/H2O2/light process on aquatic plant and zooplankton ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์

แชร์