📚 🖥 คลังความรู้ดิจิทัล 🌏 คณะสิ่งแวดล้อม
25 / ก.ค. / 2564

#คลังความรู้ดิจิทัลคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมผลงานของคณะสิ่งแวดล้อม ทั้งประเภทงานวิจัย ผลงานวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภทไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน
บุคลากร มก. สามารถบันทึกผลงานของตนเองในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ลิงก์ https://kukr.lib.ku.ac.th/kukrinput

โดย 🗓 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 🎉 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีสถิติข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้แล้วดังนี้

คลังความรู้ดิจิทัล คณะสิ่งแวดล้อม มีผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 809 รายการ
ลิงก์ https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/BKN_ENVI
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 รายการ
ลิงก์ https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/AR_BKN_ENVI
#หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คณะสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม
ลิงก์ https://kukr2.lib.ku.ac.th/…/BKN…/internal_menu/index/95
#เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบบ่อผึ่งในการบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โดย คุณอรทัย เชื้อวงษ์ คุณไพบูลย์ ประพฤติธรรม และ คุณอรอนงค์ ผิวนิล
ลิงก์ https://kukr2.lib.ku.ac.th/…/search_detail/result/13787
#เรื่องที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุด ได้แก่ คู่มือการบริหารรายจ่ายอย่างพอเพียง
โดย คุณสุจิณณา กรรณสูต
ลิงก์ https://kukr2.lib.ku.ac.th/…/search_detail/result/190262
แชร์