😃💐🎉ภาพบรรยากาศวันงานพิธีเปิดอาคารอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม🎉
11 / ก.ค. / 2565
🗓 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565
💐 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 10 ปี คณะสิ่งแวดล้อมจัดฑิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี ศ.กียรติคุณ ดร.เกษมจันทร์ แก้ว เป็นประธานในพิธี ณ อาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 และพิธีสงฆ์ ณ ห้องเรียน ชั้น 4
แชร์