การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62
06 / มี.ค. / 2567

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ( 09.30 – 09.45 น. )
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศในเวทีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 62
ภายใต้ธีมงาน“#ศาสตร์แห่งแผ่นดิน#เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน#และความเป็นกลางทางคาร์บอน
“Knowledge of the land for SDGs and Carbon Neutrality” 🍃
ณ ห้อง 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แชร์