การฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
01 / มี.ค. / 2567

🔸 การฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร EV2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 60 ท่าน

แชร์