ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ภายใต้ธีมงาน “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน”
06 / มี.ค. / 2567

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2566 (ช่วงเช้า) เวลา 09.00-12.00 น.
ประธาน รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
และเลขานุการ อาจารย์ ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้ดำเนินการงาน ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62
(The 62nd Kasetsart University Annual Conference ภายใต้ธีมงาน “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Knowledge of the Land for SDGs and Carbon Neutrality)
ในสาขาทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม จัดโดย คณะสิ่งเเวดล้อม
ณ ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 904) และในรูปแบบออนไลน์

แชร์