💐งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 10 ปี
11 / ก.ค. / 2565
🗓 วันพุธที่ 6 ก.ค. 2565
🌏💐คณะสิ่งแวดล้อมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 10 ปี
☘ โดยในช่วงแรกเป็นการถ่ายรูปกับแขกผู้ร่วมแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติร่วมกัน 2 ชุด พร้อมคณบดีมอบของที่ระลึก
💐 ช่วงที่สองเป็นพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายและร่วมพิธีสงฆ์ ณ อาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 4

😃 คณะผู้บริหาร บุคลากร ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

แชร์