💐 คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 / ก.ค. / 2565
🗓 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
💐คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยจัดพิธี ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน นำโดย ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ พร้อมคณะบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย นางนันทา ตะวันเย็น พร้อมคณะบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แชร์