💐วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี
07 / มี.ค. / 2565
💐วันที่ 7 มีนาคม 2565 ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้ามอบต้นไม้มงคลแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แชร์