🌾กิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ทุ่งนาไพร มก. กำแพงแสน
08 / ธ.ค. / 2564
🗓เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
🔸ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมประจำวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนิสิต เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม🌾 “เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2564” ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
🌼 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน จากโครงการปลูกข้าววันแม่ ซึ่งได้จัดขึ้นแล้ว เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมสืบสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ” (ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Riceberry) ประจำปี 2564 โดยกำหนดเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติรวมถึงเป็นวันชาติของประเทศไทย
แชร์