💐วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี
17 / มี.ค. / 2565
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ 💐เข้ามอบต้นไม้มงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 56 ปี ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ ได้รับรางวัล 🎖 “นิสิตเก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง : ประเภท นักบริหารระดับสูงในภาครัฐ/ราชการ /วิสาหกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลในงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณวิทยาศาสตร์ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 ปี
แชร์