คณะสิ่งเเวดล้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับProfessor Dr.Xuhui Lee จาก Yale School of the Environment, Yale University, USA
15 / มี.ค. / 2567

🗓 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร และ ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ
Professor Dr.Xuhui Lee จาก Yale School of the Environment, Yale University, USA
พร้อมด้วย Professor Dr.Wei Xiao และ Associate Professor Dr.Chang Cao
จาก School of Ecology and Applied Meteorology, Nanjing University of Information Science and Technology, China

แชร์