🌏คณะสิ่งแวดล้อม🌿รับมอบยาฟ้าทะลายโจร
24 / มี.ค. / 2565
🗓เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2565 ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มก. 🌿 รับมอบยาสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรจากสภาการแพทย์แผนไทย นำโดย พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และผู้แทนจากมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาเป็นผู้เข้ามอบยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาสมุนไพรต้านโรคโควิดเพื่อให้คณะสิ่งแวดล้อมส่งมอบต่อไปยังบุคลากร และชุมชนบริเวณใกล้เคียง
แชร์